น้ำยางจากธรรมชาติ

น้ำยางพาราแท้ 100 % จากต้นยางพาราธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน เอาใจใส่ทุกประบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภันฑ์ที่มาตรฐาน